Roskilde Malerlaugs medlemmer er dygtige fagfolk med GARANTI​

Roskilde Malerlaugs historie

ROSKILDE MALERLAUG STIFTES

Roskilde Malerlaug stiftedes d. 7 februar 1888 under navnet:

“Malermestrenes Forening Roskilde”

Foreningen blev stiftet af 15 herboende malermestre og til laugets første oldermand valgtes malermester Axel Hacke.

Ifølge protokollen kunne kun næringsdrivende malere, der havde løst næringsbevis, optages.  

KRAVENE

Allerede dengang stilte man store krav til uddannelse og dygtighed, inden optagelse i mesterforeningen kunne finde sted.

EDWARD A. PETERSEN

Ved en rekonstruktion af foreningen i 1935 valgte den navnkundige Edward A. Petersen til oldermand og han ændrede blandt andet foreningens navn til Roskilde Malerlaug.

Hvad Edward A. Petersen kom til at betyde for Roskilde mestrene og for faget som helhed, er velkendt.
Hans forhandlingstalent var stort og gav ham mange tillidsposter indenfor faget. Han var laugets oldermand i 34 år og blev desuden udnævnt til ridder af Dannebrog.

125 års jubilæum

​Roskilde Malerlaug kan således snart fejre 125 års jubilæum på stiftelsesdagen d. 7 februar.

Det er en festlig dag, som alle vores medlemmer ser frem til. Der er besøg fra andre malerlaug, samt egne ægtefæller og ledsagere.

Nye malermestre bliver ligeledes optaget på denne dato, ved en smuk optagelsesceremoni, hvor laugets oldermand slutter ceremonien med at overdrage de nye mestres laugsbrev.