Roskilde Malerlaugs medlemmer er dygtige fagfolk med GARANTI​

Bestyrelsen

​Roskilde Malerlaug er en lokal forening under landsforeningen Danske Malermestre.

I bestyrelsen sidder:

Oldermand:  

Rene Höyer Larsen  

Tlf: 4636 7016 ​

Kasserer:
Lars Søby

Tlf: 3070 2176

lars@soby.dk

Bisidder:

Jakob Nielsen
Tlf: 3053 8001

jakobmester@hotmail.com

Suppleant:
Carsten Olsen
Tf: 21 44 63 33

c-olsen@c.dk ​

Viceoldermand:

Micheal Mathiasen 

Tlf: 24 79 61 13

mm-mm@mail.dk

Bisidder:Kim Christensen  

Tlf: 4050 8884

Suppleant:
Johnny Hansen
Tlf: 40 20 35 65

johnny-hansen@sol.dk ​